Pravobraniteljica održala sastanak s pružateljima usluga iz Španjolske, Njemačke, Portugala i Slovenije

HURT1Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT) Hrvatska, jedna je od sudionica projekta čiji su ciljevi pridonošenje razvijanja podrške za osobe s invaliditetom radi osnaživanja neovisne participacije, razvijanje usklađene metodologije i alata temeljenih na najboljim praksama sustava podrške, razvijanje suradničkog pristupa učenju između osobe s invaliditetom, stručnjaka i obitelji te osnaživanje i osvještavanje korištenja i uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT). U sklopu projekta u Hrvatskoj su se od 04. do 05. veljače 2016. održavali sastanci partnerskih zemalja IDIPOWER projekta, a na inicijativu HURT-a održan je sastanak s Pravobraniteljicom za osobe za invaliditetom kao primjer državne institucije koja prati i promiče prava osoba s invaliditetom. Pravobraniteljica je tom prilikom prezentirala rad te na temelju dosadašnjih saznanja izložila položaj osoba s invaliditetom u RH s posebnim osvrtom na dostupnost usluga u lokalnim sredinama.
Uz HURT na sastanku su nazočile predstavnice AMICA te Association Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Comunidad Valenciana - COPOVA (Španjolska), CERCIOEIRAS (Portugal), IAT - Institute for Work and Technology of the Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen (Njemačka) i CUDV Draga (Slovenija).
Više pogledajte na http://www.idipower.eu/.

   

Smještaj studenata s invaliditetom u Studenskom domu „Cvjetno naselje“

„Obnovljene“ studenske sobe za osobe s invalliditetom neprilagođene su boravak i kretanje studenata s invaliditetom. U konkretnom slučaju radi se ne samo o nepoštivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom nego i kršenju odredbi , Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13) čije odredbe propisuju da sve građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. Navedenim Zakonom također su propisane i sankcije za nepoštivanje propisa. Osim toga Pravilnikom o osiguravanju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN, br. 78/13) podrobnije su propisani su uvjeti, odnosno elementi pristupačnosti koje moraju ispuniti građevine javne i poslovne namjene. Premda već godinama kontinuirano kroz medije, stručne skupove, predavanja, konkretne preporuke i smjernice upozoravamo stručnjake (osobito projektante i izvođače radova), nadležna tijela i cjelokupnu javnost na obvezu osiguravanja pristupačnosti javnih prostora i usluga za osobe s invaliditetom, slučaj doma na Cvjetnom naselju u Zagrebu je zadnji u nizu primjera u kojima svjedočimo učestalo ponavljanoj praksi „ posvemašnjeg zanemarivanja“ temeljnog prava osoba s invaliditetom na pristupačno okruženje. Da ne govorimo o tome koliko smo daleko od promišljanja o univerzalnog dizajna svih predmeta, prostora i usluga.

Opširnije: Smještaj studenata s invaliditetom u Studenskom domu „Cvjetno naselje“

   

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom primila izaslanstvo Turkmenistana

TurkmenistanFlagDana 03. veljače 2016. godine, pravobraniteljica i njezini zamjenici gđa. Mira Pekeč-Knežević te g. Boris-Jakov Geričić primili su izaslanstvo Turkmenistana tijekom njihove studijske posjete Republici Hrvatskoj. Godine 2013. delegacija se željela upoznati sa institucijama koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava, dok je ove godine naglasak bio na hrvatskom iskustvu u stručnom osposobljavanju, inkluzivnom obrazovanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na programe za slijepe i gluhe osobe. Posjet je organizirao Program Ujedinjenih naroda za razvoj preko ureda u Hrvatskoj i Turkmenistanu. Delegacija se sastojala od predstavnika civilnog društva, ministarstva obrazovanja i tekstilne industrije, zdravlja i izgradnje/arhitekture. Najviše ih je zanimao hrvatski zakonodavni okvir koji garantira prava osoba s invaliditetom s posebnim naglaskom na strukovno i stručno obrazovanje te zapošljavanje kao i prepreke u provedbi zakona i javnih politika u tom području.

   

Suzbijanje nasilja nad osobama s intelektualnim teškoćama

nasilje ositPravobraniteljica za osobe s invaliditetom pružila podršku Ženskoj sobi-Centru za seksualna prava i prijedlogu mjera za suzbijanje seksualnog nasilja nad osobama s invaliditetom.
Prijedlog mjera nastao je kao rezultata dogovora i održanog dvodnevnog seminara u studenom 2015. godine, a na kojem je sudjelovala i zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč Knežević. Pismo podrške se nalazi ovdje.

   

Održan sastanak s predstavnicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

ZVPRS obzirom na pritužbe stranaka pravobraniteljici vezano uz postupke vještačenja te potrebu upoznavanja sa primjenom Uredbe o metodologijama vještačenja koja je u primjeni od 01.01.2015. godine, dana 12. siječnja 2016. godine na inicijativu pravobraniteljstva za osobe s invaliditetom održan je sastanak Anke Slonjšak, pravobraniteljice i suradnika s ravnateljicom Lidijom Hrastić Novak i suradnicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Na sastanku se raspravljalo i razmjenjivale informacije kako bi se razjasnile dvojbe oko primjene pojedinih odredbi, vezano uz propisane kriterije za određivanje težine oštećenja/funkcionalnih sposobnosti te mogućnosti poboljšanja Uredbe njezinom izmjenom i dopunom kao i povećanja kvalitete vještačenja odnosno primjene Uredbe edukacijom, uputama i drugim načinima.

   

Stranica 1 od 98

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznja