XIV. Državna smotra radova učenika s teškoćama u razvoju koji se obrazuju za strukovna zanimanja

SmotraOd 16. do 17. travnja 2015. pod pokroviteljstvom Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, grada Šibenika, ministarstava socijalne politike i mladih te znanosti, obrazovanja i sporta, a u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i domaćina Centra za odgoj i obrazovanje Šubičevac održana je XIV. po redu Državna smotra radova učenika s teškoćama u razvoju. Na smotri je nazočilo 72 sudionika-učenika i mentora iz 22 srednje strukovne škole u RH. Ciljevi smotre bili su promovirati učeničke znanja, vještina, odgovornosti i samostalnosti da kvalificirano obavljaju strukovna zanimanja za koja se obrazuju; promovirati primjere dobre prakse strukovnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju; potaknuti zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te informirati javnost o profesionalnim i socijalnim kompetencijama osoba s invaliditetom.Ova smotra je postala tradicija, što govori o potrebi i interesu predstavljanja vještina i sposobnosti učenika s teškoćama u razvoju. Većina prijavljenih škola imala je nekoliko zanimanja za koje se obrazuju učenici: slastičar, pomoćni kuhar, pomoćni vrtlar, krojač, pomoćni bravar, i drugi.

Opširnije: XIV. Državna smotra radova učenika s teškoćama u razvoju koji se obrazuju za strukovna zanimanja

   

Istraživanje o ulozi nacionalnih institucija za ljudska prava u pružanju pristupa pravosuđu

imagesYMLEV68D

Zamjenik i savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održali su 17. ožujka sastanak s dr. Shirley Shipman sa Sveučilišta Oxford Brookes u sklopu istraživanja o ulozi nacionalnih institucija za ljudska prava u pružanju pristupa pravosuđu odnosno rješavanju sporova. Istraživanje je dio projekta koji vode tri britanska sveučilišta, a cilj je utjecati na razvoj javnih politika na nacionalnoj i europskoj razini. Rezultat istraživanja bit će analiza učinkovitosti nacionalnih institucija za ljudska prava u pristupu pravosuđa i izrada okvira za buduća postupanja. Izvještaj i preporuke iz ovog projekta bit će usmjerene prema nacionalnim institucijama za ljudska prava, tijelima za jednakost, pravobraniteljima, međunarodnom koordinacijskom odboru za nacionalne institucije za ljudska prava, vladinim tijelima, civilnom društvu te institucijama koje formuliraju javne politike na međunarodnoj razini kao što su Agencija EU-a za temeljna prava, Europski sud za ljudska prava i UN-ov Ured visokog povjerenika odjel za nacionalne institucije za ljudska prava i regionalne mehanizme.

Opširnije: Istraživanje o ulozi nacionalnih institucija za ljudska prava u pružanju pristupa pravosuđu

   

UN-ov Odbor za prava osoba s invaliditetom 30. i 31. ožujka održao je konstruktivni dijalog s hrvatskom Vladom vezano uz provedbu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Branka UN. 2Ispred Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kao nezavisnog mehanizma za praćenje provedbe Konvencije Odboru se obratila savjetnica pravobraniteljice Branka Meić Salie. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i Zajednica saveza osoba s invaliditetom podnijeli su Odboru i paralelna izvješća o provedbi Konvencije u Hrvatskoj kao i odgovore na Listu pitanja koju je Odbor pripremio na temelju inicijalnog izvješća Vlade. Odbor poseban značaj tijekom razmatranja izvješća pojedinih država članica pridaje informacijama koje podnose predstavnici osoba s invaliditetom. O položaju osoba s invaliditetom kao predstavnice osoba s invaliditetom Odbor su informirale Marica Mirić i Jozefina Kranjčec. Od međunarodnih organizacija podneske vezane prvenstveno uz položaj djece s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom Odboru su podnijeli UNICEF i Human Rights Watch. U delegaciji Republike Hrvatske u koordinaciji Ministarstva socijalne politike i mladih koju je vodila pomoćnica ministrice Iva Prpić bilo je predstavnika 11 ministarstava i 6 predstavnika drugih državnih institucija. Snimku dijaloga s prijevodom na hrvatski možete pogledati na http://www.treatybodywebcast.org/category/webcast-archives/crpd/. Tijekom travnja Odbor će objaviti Završna razmatranja s preporukama Vladi za daljnju provedbu Konvencije.

Opširnije: UN-ov Odbor za prava osoba s invaliditetom 30. i 31. ožujka održao je konstruktivni dijalog s hrvatskom Vladom vezano uz provedbu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

   

Pravobraniteljica podnijela Hrvatskom saboru godišnje izvješće o radu za 2014. godinu

IzvjesceSukladno članku 17. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je 31. ožujka podnijela Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2014. godinu. 
U Izvješću o radu za 2014.godinu smo prikazali postupanja Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koja se odnose na utjecaj izmjena i dopuna zakonodavstva na djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te razmatranja povreda prava kroz postupanja u individualnim pritužbama. Također smo se osvrnuli i na sudjelovanje Ureda u medijima te raznim međunarodnim i domaćim događanjima. Više možete pogledati ovdje.

   

Svjetski dan socijalnog rada

KATALOG-INFORMACIJA1Centar za socijalnu skrb Zagreb u cilju obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada organizirao je javnu tribinu pod nazivom: Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kao rizika i prednosti za dostojanstven život osoba treće životne dobi. Kao prednost sklapanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom ugovoru navedena je sprečavanje smještavanja u institucije i ostanak u dosadašnjoj životnoj okolini primatelja uzdržavanja. Međutim, ipak se tijekom rasprave više raspravljalo o nedostacima i zlouporabama navedenih ugovora, što je rezultiralo mogućim pitanjima na koja se trenutno nije moglo odgovoriti, ali i mogućim rješenjima. U tijeku izlaganja i rasprave, osim navođenja zakonskog okvira temeljem Zakona o obveznim odnosima, postavilo se pitanje načela ravnopravnosti potpisnika ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju. U kolikoj mjeri su primatelj uzdržavanja koji spada u rizičnu skupinu (npr:starija i nemoćna osoba, samac, osoba s invaliditetom, osoba smanjenih sposobnosti u rasuđivanju i sl.) i davatelj uzdržavanja (npr: punoljetna poslovno i radno sposobna osoba bez zdravstvenih problema) u odnosu ravnopravnosti i da li je takav odnos u skladu sa načelom savjesnosti i poštenja, pogotovo kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju? Naime, sklapanjem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju imovina primatelja uzdržavanja odmah prelazi u vlasništvo davatelja uzdržavatelja dakle, pravo se prenosi, ali u dosta slučajeva, usluga izostaje. Stoga je takav oblik ugovora često temelj manipulacije i izigravanja povjerenja neke od rizičnih skupina koje su s punim povjerenjem prenijele vlasništvo svoje imovine vjerujući da će u to ime i primiti primjerenu skrb.

Opširnije: Svjetski dan socijalnog rada

   

Stranica 1 od 84

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr