Priopćenje Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom povodom kampanje za parlamentarne izbore: Poštujte pravo osoba s invaliditetom da biraju i budu birani

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je u dosadašnjim političkim kampanjama primijetio niz postupanja štetnih za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Teška situacija osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koristi se u svrhu podizanja rejtinga političkih stranaka i pokazivanja njihove socijalne osviještenosti. Istovremeno se takva deklarativna opredijeljenost za prava osoba s invaliditetom ne prenosi u postupke kojima se stvarno poštuju njihova biračka prava i pravo na uključenost u politički život.

Prilikom određivanja biračkih mjesta ne vodi se kriterijem da se biraju lokacije koje su ujedno i pristupačne osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti. Biračka mjesta se rijetko određuju u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi u kojima borave osobe s invaliditetom pa je njima otežano ostvarivanje biračkog prava za razliku od primjerice osoba u zatvorskom sustavu za koje su organizirana posebna biračka mjesta. Prava osoba s invaliditetom krše se i prilikom prenošenja poruka biračima preko medija koji ne vode računa da informacije budu pristupačne gluhim i slijepim biračima kao i onim s intelektualnim teškoćama. Istovremeno izrazita podzastupljenost osoba s invaliditetom koje su aktivne u političkom životu upućuje na brojne prepreke koje se pred njih postavljaju u načinu na koji funkcioniraju političke stranke.

Stoga ovim putem apeliramo na sve aktere kampanje da se suzdrže od korištenja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u predizborne svrhe. Ujedno pozivamo političke stranke da svoje programe predstavljaju na način koji će biti pristupačan osobama s invaliditetom posebno gluhim, slijepim i biračima s intelektualnim teškoćama te da se zalažu da biračka mjesta budu pristupačna osobama s invaliditetom, a da se i osobama koje su smještene u domovima socijalne skrbi ili se nalaze u zdravstvenim ustanovama omogući da ostvare svoje biračko pravo.

   

Vijeće Europske unije odobrilo Direktivu o pristupačnosti internetskih stranica javnog sektora

th3BU03M5RVijeće Europske unije je 18. srpnja 2016. službeno odobrilo Direktivu o pristupačnosti internetskih stranica javnog sektora o kojoj je u svibnju postignut dogovor s Europskim parlamentom. Uskoro će internetske stranice i mobilne aplikacije uprava, javnih bolnica, sudova i drugih javnih tijela morati zadovoljavati zajedničke europske norme o pristupačnosti. Očekuje se da će Direktiva stupiti na snagu ujesen. Države članice imat će 21 mjesec za donošenje nacionalnih odredaba za usklađivanje s direktivom, odnosno za njezino prenošenje. Nove internetske stranice (internetske stranice objavljene nakon roka za prenošenje) moraju biti usklađene jednu godinu kasnije, starije internetske stranice dvije godine kasnije, a mobilne aplikacije 33 mjeseca kasnije.
VIŠE: Bolji pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama treba 80 milijuna Europljana s invaliditetom. Uredbe (EU) br. 1303/20131 i (EU) br. 1304/20132 Europskog parlamenta i Vijeća sadrže odredbe koje se odnose na pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (IKT). No, njima se ne rješavaju posebnosti pristupačnosti internetskih stranica ni mobilnih aplikacija. Direktivom koja je prošla prvo čitanje utvrđuju se minimalni uvjeti, čime se državama članicama omogućuje određivanje još strožih zahtjeva. Države članice ujedno mogu primjenjivati te zahtjeve i/ili dodatne zahtjeve na internetske stranice i aplikacije drugih vrsta organizacija.
Tekst usvojen 16. srpnja stajalište je Vijeća u prvom čitanju. Kako bi se dovršio postupak, Parlament mora odobriti tekst u drugom čitanju. Direktiva će stupiti na snagu dvadeset dana od dana objave u Službenom listu EU-a. Očekuje se da će se to obaviti ujesen.
Više na: http://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2016/07/18-accessible-websites-apps-wide-rules/?amp;utm_medium=email

   

Održan sastanak u Državnom izbornom povjerenstvu

izboriZamjenica i savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 26. srpnja 2016. održale su sastanak s predstavnicama Državnog izbornog povjerenstva vezano uz ostvarivanje biračkog prava osoba s invaliditetom na predstojećim izborima. Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom nakon svakih izbora zaprima pritužbe osoba s invaliditetom koje ukazuju na teškoće u ostvarivanju njihovog biračkog prava. Slijedom tih pritužbi u više smo navrata uputili Državnom izbornom povjerenstvu dopise u kojima upozoravamo na teškoće. Unatoč tome, te se teškoće nisu riješile a prvenstveno se odnose na nepristupačnost biračkih mjesta, neomogućavanje glasanja kod kuće i nesnalaženje članova biračkih odbora u osiguravanju biračkog prava osoba s različitim vrstama invaliditeta na biračkom mjestu.
Na sastanku je dogovoreno da će Državno izborno povjerenstvo poslati preporuku općinskim i gradskim izbornim povjerenstvima da se prilikom određivanja biračkih mjesta vode kriterijem pristupačnosti prostora osobama s invaliditetom. Iz Državnog izbornog povjerenstva obavijestili su nas u pomacima u razini ostvarivanja biračkog prava za osobe s invaliditetom: Državno izborno povjerenstvo surađuje s Hrvatskim savezom slijepih na iznalaženju prihvatljivih rješenja za glasanje slijepih birača; preko Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir financira troškove prevoditelja znakovnog jezika koji prati gluhoslijepe osobe na biračka mjesta; osobe koje su lišene poslovne sposobnosti dobile su pravo glasa; u ustanovama socijalne skrbi u kojima su smještene osobe s invaliditetom i starije osobe organiziraju se posebna biračka mjesta, a birački odbori obavezni su organizirati posjet biračima koji zbog invaliditeta ne mogu doći do biračkog mjesta ukoliko se prijave do 12 sati na dan izbora.

   

Konferencija „ESF - turizmom do posla“

th88WXDH2MZamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sudjelovala je 11. srpnja 2016. u panel diskusiji „Mogućnosti ESF-a u turizmu“ koja je bila dio Konferencije „ESF- turizmom do posla“ u organizaciji Ministarstva turizma. U diskusiji su predstavljene mogućnosti Europskog socijalnog fonda u turizmu, a u okviru natječaja „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“.

Kroz ovaj natječaj osigurana su bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 31.500.000,00 kn za ustanove za obrazovanje odraslih i udruge u sektoru turizma i ugostiteljstva. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, dok je najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu 2.000.000,00 kn. Sredstva osigurana u okviru ovog natječaja namijenjena su programima osposobljavanja i usavršavanja ranjivih skupina, posebice mlađih od 25 i starijih od 54 godine te osobama s invaliditetom kako bi im se omogućio pristup tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, a u cilju stjecanja potrebnih znanja i vještina koje će doprinijeti povećanju njihove zapošljivosti i inkluzije, ali i razvoju turističke ponude RH.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ financirat će se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020. Zainteresirani prijavitelji mogu uputiti dodatna pitanja na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

   

Savjetnica pravobraniteljice izlagala o kaznenim djelima počinjenim zbog predrasuda prema osobama s invaliidtetom

thXOFSVPTLNa Policijskoj akademiji u Zagrebu od 4. do 7. srpnja 2016. godine održana je edukacija viših policijskih službenika iz Europske unije i regije o zločinima iz mržnje. Jedna od tema bila su i kaznena djela motivirana predrasudama prema osobama s invaliditetom s kojima je sudionike upoznala savjetnica pravobraniteljice Branka Meić Salie. Organizator edukacije bio je hrvatski tim Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL). Partneri hrvatskom timu bile su organizacije iz Velike Britanije, Poljske i Litve te agencije FRA i ODIHR/OSCE. Na edukaciji se govorilo i o važnosti suradnje policije i organizacija civilnog društva kao i o govoru mržnje. Dražen Hoffman iz GONG-a predstavio je internetsku platformu za prijavljivanje govora mržnje, diskriminatornih poruka i drugih oblika neprihvatljivog izražavanja u javnom prostoru i u medijima www.dostaJeMrznje.org. Jedna od skupina koje su žrtve neprihvatljivog javnog govora su i osobe s invaliditetom.

Opširnije: Savjetnica pravobraniteljice izlagala o kaznenim djelima počinjenim zbog predrasuda prema osobama s invaliidtetom

   

Stranica 1 od 107

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznja