Javni natječaj za prijam u državnu službu

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom raspisala je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto: - VIŠI STRUČNI REFERENT - 1 izvršitelj/ica

Dana 29. lipnja 2016. Javni natječaj objavljen je u službenom listu „Narodne novine“, u oglasnom dijelu. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb, s naznakom „za Javni natječaj“.
Uvjeti natječaja:

Opširnije: Javni natječaj za prijam u državnu službu

   

Hrvatski sabor raspravljao o Izvješću o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2015. godinu

Sabor15. lipnja 2016. godine zastupnici u Hrvatskom saboru raspravljali su o Izvješću o radu koje je podnijela pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Izvješće je izlagala Mira Pekeč Knežević, zamjenica pravobraniteljice jer je Anki Slonjšak, pravobraniteljici za osobe s invaliditetom 30. svibnja 2016. godine istekao mandat. Prethodno su o Izvješću raspravljali Vlada Republike Hrvatske, saborski odbor za zdravstvo i socijalnu politiku te saborski odbor za ravnopravnost spolova. Rasprava je zaključena 15. lipnja 2016. godine. Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici, 20. lipnja 2016. (89 glasova "za", 3 "suzdržana"). Raspravu možete pogledati na http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=7616

Opširnije: Hrvatski sabor raspravljao o Izvješću o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2015. godinu

   

U Bruxellesu održan Radni forum o provođenju UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u EU i zemljama članicama

BlobServletRadni forum je okupio predstavnike središnjih točaka za praćenje provođenja Konvencije pri vladama zemalja članica EU-a, predstavnike nezavisnih tijela, osoba s invaliditetom i institucija EU-a. Teme ovogodišnjeg Radnog foruma bile su pristup invaliditetu temeljen na ljudskim pravima, provođenje Konvencije kroz strategije i socijalna zaštita i odgovarajući standard življenja. Na Radnom forumu sudjelovala je savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Branka Meić Salie kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koji je nezavisno tijelo za praćenje Konvencije u Hrvatskoj, Martina Zelić i Željka Grbac iz Ministarstva socijalne politike i mladih kao središnje točke pri Vladi i Marica Mirić iz Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske kao predstavnica osoba s invaliditetom. 10 godina nakon što je UN usvojio Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom dio osoba s invaliditetom izrazio je nezdovoljstvo sporošću ostvarivanja prava osoba s invaliditetom na svim razinama. Savjetnica pravobraniteljice sudjelovala je i na sastanku Radne skupine za prava osoba s invaliditetom pri Europskoj mreži nezavisnih institucija za ljudska prava i na sastanku nezavisnog okvira sastavljenog od institucija Europske unije s nacionalnim mehanizmima. Nezavisni okvir za praćenje Konvencije na razini Europske unije čine Europski parlament, Europski forum osoba s invaliditetom, Europski pravobranitelj i Agencija za temeljna prava EU-a.

Opširnije: U Bruxellesu održan Radni forum o provođenju UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u EU i zemljama članicama

   

Konferencija o ulozi i održivosti organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama

zenska sobaU okviru projekta Novom snagom protiv nasilja nad ženama, u organizaciji Ženske sobe, Ženske grupe Karlovac-Korak, Ženske udruge „IZVOR“ Tenja i Stigamont-Counselling and education center on sexual violence (Reykjavík, Island) održana je u Opatiji trodnevna konferencija o ulozi i održivosti organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama. Ciljevi Konferencije bili su podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama; razvijanje Akcijskog plana organizacija civilnog društva za suzbijanje nasilja nad ženama i razvijanje Modela održivosti organizacija civilnog društva koje rade sa ženama žrtvama nasilja. Prvom danu Konferencije prisustvovala je savjetnica pravobraniteljice Andreja Makar koja je održala predavanje o iskustvima institucije osvrnuvši se na istraživanje koje je provedeno, a vezano uz pristupačnost skloništa za žene s invaliditetom, žrtve nasilja. Jedan od najvažnijih zaključaka istraživanja je da ukoliko je žena s invaliditetom pokretna i samostalna ili lakšeg oštećenja tada može biti smještena u sklonište kao i osoba bez invaliditeta. Međutim, problem je smještaj osoba s najtežim oblikom invaliditeta kao žrtvama obiteljskog nasilja jer su one stavljene u nepovoljniji položaj i s aspekta pristupačnosti objekta i s aspekta pokrivanja specifičnih potreba. Stoga su potrebne edukacije osoblja u skloništima/savjetovalištima, dodatno financiranje i opremanje prostora. U provođenju zaštite od nasilja i njegovu suzbijanju, uloga organizacija civilnog društva je neizmjerno važna.

   

Održan seminar o kaznenim djelima počinjenim zbog predrasuda prema osobama s invaliditetom (zločin iz mržnje)

zlocin iz mrznjePravobraniteljica za osobe s invaliditetom bila je domaćin i suorganizator dvodnevnog seminara o kaznenim djelima počinjenim zbog predrasuda prema osobama s invaliditetom koji je održan 2. i 3. lipnja 2016. u Zagrebu.
U organizaciji seminara za djelatnike državnih odvjetništava i policiju sudjelovali su Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Europska mreža za neovisni život (ENIL) i Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) kao nositelj edukacije. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je u suradnji s ENIL-om i ODIHR-om organizirala dva seminara o zločinu iz mržnje prema osobama s invaliditetom 2014. i 2015. godine. Jedan od zaključaka tih seminara bio je da je potrebna edukacija svih djelatnika u sustavu počevši od policije i pravosuđa koji bi trebali moći prepoznati dodatnu dimenziju prekršaja i kaznenih djela počinjenih prema osobama s invaliditetom i adekvatno ih sankcionirati. Problem nije samo taj što žrtve ne prijavljuju slučajeve nasilja nego i taj što policija prilikom prijave ne prepoznaje elemente koji su vezani uz invaliditet osobe, ne evidentira ih, a pravosuđe ih ne procesuira kao djela u kojima bi invaliditet bio otegotna okolnost počinjenja.

Opširnije: Održan seminar o kaznenim djelima počinjenim zbog predrasuda prema osobama s invaliditetom (zločin iz mržnje)

   

Stranica 1 od 106

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznja