Širenje usluge osobne asistencije

Posljednjih nekoliko dana zaprimili smo dramatične apele brojnih osoba s invaliditetom i udruga zbog isteka jednogodišnjih ugovora kojima je bilo osigurano financiranje usluge osobnog asistenta. Ugovori sklopljeni između udruga, Ministarstva socijalne politike i mladih i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ističu krajem listopada, a još uvijek nije raspisan novi natječaj. Nema opravdanja za kašnjenje u provedbi postupka za osiguravanje sredstva iz Europskog socijalnog fonda za životno važnu podršku osobama s najtežim invaliditetom, kao što je osobna asistencija. Punih 8 godina predlažemo da se ova vrsta potpore zakonodavno uredi, upravo zbog brojnih nedostataka projektnog financiranja ove usluge koje svake godine iznova izaziva nesigurnost i strepnju osoba s invaliditetom od gubitka pomoći asistenta, a kod udruga – nositelja projekta stvara niz financijskih i pravnih problema. Osobna asistencija za većinu korisnika ove usluge, a njih je preko 500, doslovno znači održavanja života i očuvanja elementarnog ljudskog dostojanstva, obzirom da im ona po svojem sadržaju osigurava izvršavanje osnovnih životnih potreba (podrška u aktivnostima svakodnevnog zbrinjavanja - higijene, hranjenja, presvlačenja, davanja lijekova i sl.). Želim upozoriti javnost i nadležna tijela na ozbiljnost situacije u kojoj bi se moglo naći više stotina osoba s najtežim invaliditetom zbog prestanka financiranja ove usluge dok novi projekti nisu raspisani, a situacija u kojoj će se tada naći osobe s najtežim stupnjem invaliditeta za odgovorne institucije treba biti jedino polazište u traženju hitnih interventnih rješenja za prevladavanje ove situacije. Apeliram na nadležna i odgovorna tijela da žurno poduzmu konkretne interventne mjere kako bi se pravovremeno osigurala potrebna sredstva nakon isteka jednogodišnjeg projekta, pa do dovršetka provedbe novog natječaja za osiguravanje potpore osobnih asistenata.

   

Stručni skup Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske

Strucni skup 0220. listopada 2016. u Varaždinu je održan stručni skup Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske pod nazivom Profesionalna i programska potpora djeci i učenicima s teškoćama. Savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Branka Meić Salie na skupu je održala izlaganje na temu Vizija obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju. U svom izlaganju predstavila je preporuke UN-ovog Odbora za prava osobe s invaliditetom Vladi RH kao i Opći komentar Odbora na članak 24. Konvencije koji ponovno podsjeća na obavezu osiguranja inkluzivnog obrazovanja preusmjeravanjem resursa iz diskriminirajućeg segregiranog obrazovanja i provođenjem opsežnih strukturnih promjena u sustavu kroz osiguranje dostatnih financijskih sredstava. Savjetnica pravobraniteljice istaknula je da, kad se govori o obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, u Hrvatskoj još uvijek prevladava integracija odnosno stavljanje učenika u nepripremljeni sustav što traumatizira ne samo djecu s teškoćama nego i nastavnike i druge učenike. Prevladavajući oblik podrške inkluzivnom obrazovanju trenutno je osiguravanje pomagača u nastavi što prebacuje težište s drugih elemenata sustava koje je nužno što prije unaprijediti kako bi se iskustvo učenika s teškoćama u redovnom obrazovnom sustavu poboljšalo. To se u prvom redu odnosi na edukaciju budućih nastavnika za rad sa svom djecom, uključujući i onu s različitim teškoćama,kao i poticanje ravnatelja i nastavnika da traže podršku dostupnu izvan škole: mobilne timove Agencije za odgoj i obrazovanje i centara za odgoj i obrazovanje, udruga i roditelja. Među nastavnicima je i dalje prisutan veliki otpor inkluziji pa čak i neprijateljski stav koji je rezultat izostanka podrške sustava i Ministarstva.

Opširnije: Stručni skup Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske

   

Održana Konferencija „Don'tbeafraid, thefirst stepi s made“ / „Učinite prvi korak“

Konferencija Dont beMarko Gotovac, savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sudjelovao je na prezentiranju završnih rezultata europskog projekta„Don'tbeafraid, thefirststepismade“ / „Učinite prvi korak“ čiji je cilj usmjeren na poboljšanje socijalne integracije slijepih osoba kao osnovnog preduvjeta za njihovo uključivanje na tržište rada, u sedam prioritetnih županija. Projekt je proveo Hrvatski savez slijepih, a prezentacijska konferencija je održana u prostorijama Tribine grada Zagreba, Kaptol 27.

   

Anka Slonjšak imenovana je na dužnost pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

DSC 28753Dana 17. listopada 2016. ponovno sam imenovana na dužnost pravobraniteljice za osobe s invaliditetom nakon što mi je 30. svibnja 2016. istekao prvi mandat od 8 godina. Usprkos tome što je Vlada RH do isteka mandata pravobranitelja bila dužna provesti javni poziv i u Sabor uputiti prijedlog za imenovanje novog pravobranitelja, došlo je do nedopustivog kašnjenja uslijed čega je institucija Pravobranitelja za osobe s invaliditetom djelovala bez čelnika, a osobe s invaliditetom ostale su bez djelotvorne zaštite svojih prava i interesa. Kad je 17. listopada 2016. istekao mandat dosadašnjih zamjenika doveden je u pitanje i nastavak rada institucije što je pravovremenom reakcijom novog saziva Sabora ipak izbjegnuto.  

Opširnije: Anka Slonjšak imenovana je na dužnost pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

   

U Virovitici održan stručni skup „Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom – prilika, a ne namet“

strucni skup ViroviticaDana 12. listopada 2016. održan je četvrti po redu stručni skup u organizaciji Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Županijskom komorom Virovitica, na temu Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom – prilika, a ne namet.
U uvodnom izlaganju nazočnima se obratilaMira Pekeč Knežević, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom istaknuvši da je u RH 12% osoba s invaliditetom od ukupnog broja stanovnika, da je 250.000 osoba s invaliditetom u radno aktivnoj dobi, a da je svega njih 17.000 zaposleno dok ih je 6.800 evidentirano kao nezaposleno.Postavlja se pitanje što je s preostalih preko 220.000? Možemo samo pretpostaviti da su u invalidskim mirovinama ili primaju socijalne naknade. Mira Pekeč - Knežević je predstavila i projekt Instituta za razvoj tržišta rada te alate kojima se potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i povećava konkurentnost poslodavaca. Ispred Hrvatske gospodarske komore nazočne je pozdravio i Davorko Vidović koji je istaknuo da je zabluda da svi možemo obavljati svaki posao što nije točno kao što postoji predrasuda da osobe s invaliditetom ne mogu ništa raditi što također nije točno. Podsjetio je da u osobama s invaliditetom trebamo gledati ogroman ljudski kapital koji dobiva na važnosti u uvjetima pomanjkanja radnika na hrvatskom tržištu rada.Krešimir Rožman osvrnuo se na prava i obveze iz radnog odnosa osoba s invaliditetom.O poticajima, nagradama i utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom govorio je Željko Skelin iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dok je Jasna Gašparović iz Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb predstavila usluge Centra, proces i metode profesionalne rehabilitacije. O aktivnostima koje provodi HZZ te iskustvima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, ali i važnosti osiguravanja stručne potpore poslodavcima govorila je stručna savjetnica Marijana Grgin. Ana Jakovina upoznala je sudionike skupa sa primjerom dobre prakse i iskustvima integracije osoba s invaliditetom u Financijskoj agenciji, koja tradicionalno zapošljava velik broj osoba s invaliditetom. Tijekom rasprave poslodavci su ukazali na neusklađenost pojedinih zakona koji reguliraju prava iz radnog odnosa, neujednačenost procjena te teškoće u ostvarivanju prava na poticaje, stjecanja dokaza invaliditeta, upisa u očevidnik i sl.

   

Stranica 1 od 111

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznja