Obilježavanje svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

aktivizamKampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ je svjetska kampanja koja je započela 25. studenoga Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava.  Cilj aktivizma je ukazati javnosti koliko je problem nasilja nad ženama ozbiljan i kako je nužno da se država i društvo u cjelini ozbiljno i sustavno bave tim problemom. Na javnim tribinama u Osijeku i Zagrebu organiziranima povodom obilježavanja kampanje prisustvovale su zamjenica pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Mira Pekeč Knežević i savjetnica Andreja Makar.

Opširnije: Obilježavanje svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

   

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA: I žene s invaliditetom su žrtve nasilja

Priopcenje nasiljeObilježavajući Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenoga 2015. razne organizacije koje se bave suzbijanjem nasilja nad ženama održavaju skupove, seminare, okrugle stolove s ciljem informiranja javnost o i dalje prisutnom problemu nasilja nad ženama pred kojim mnoge žene, nažalost i nadalje „zatvaraju oči“ i nalaze razloge da počinitelja ne prijave nadležnim tijelima. Poduzimanje bilo kakvih radnji pa čak i traženje savjeta od savjetodavnih službi, pogotovo je upitno kod žena s invaliditetom. Invaliditet žena je dodatna otegotna okolnost neprijavljivanja nasilja pogotovo ako se radi o obiteljskom nasilju. Usprkos postojanju međunarodnih dokumenata i postojanju nacionalnog zakonodavstva koje je usmjereno na postupanje povodom prijava i sankcioniranje počinitelja žrtve nasilja još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri osnažene i nemaju osjećaj sigurnosti da istupe sa prijavom i traže kažnjavanje počinitelja. Poznato je da je područje nasilja, primjerice seksualnog još uvijek dosta osjetljivo i podložno stereotipnom načinu razmišljanja, pogotovo ako je, a najčešće i jest, usmjereno na žene. Tako da možemo samo nagađati u kojoj su mjeri žene s invaliditetom izložene nasilju. Kao mogući razlozi crne brojke nasilja nad ženama s invaliditetom ističu se postojanje odnosa ovisnosti o nasilniku što se ogleda u ekonomskoj ovisnosti, kao i ovisnosti o njezi i drugoj vrsti podrške. Daljnji razlozi se nalaze u teškoćama dokazivanja nasilja, posebno u suptilnim psihološkim oblicima, nedostatak edukacije i informacija o prihvatljivim i neprihvatljivim oblicima ponašanja, socijalnu isključenost, otežanu pristupačnost skloništa i nepovjerenje u sustav. U RH je i nadalje slaba mogućnost pronalaženja adekvatnih oblika neovisnog života koji bi bili alternativa životu u nasilju i ovisnosti o pomoći nasilnika zbog izostanka sveobuhvatne podrške za neovisno življenje, pristupačnog stambenog prostora ili skloništa, osobne asistencije i drugih programa utemeljenih na podršci u zajednici koji bi rasteretili obitelji osoba s invaliditetom.

Opširnije: MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA: I žene s invaliditetom su žrtve nasilja

   

Pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici – gdje, s kim i kako?

P1150333U organizaciji Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 23. studenog 2015. godine održan je stručni skup vezan uz pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici. Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom obraćaju se brojne mlade osobe s tjelesnim invaliditetom kojima zbog nedostatka usluga koje su im potrebne kako bi mogle samostalno živjeti, prijeti smještaj u dom za starije osobe ili su već u njemu smještene. Postojeće stanje u društvu ugrožava ne samo njih, nego i sve građane ove zemlje koji zbog invaliditeta ili bolesti imaju rizik da ih se skladišti u institucije, umjesto da usprkos invaliditetu nastave s aktivnim životom. Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi ne obuhvaća takve osobe niti one smještene u privatnim obiteljskim domovima i udomiteljskim obiteljima. Na skupu su predstavljeni i preliminarni rezultati istraživanja o udomiteljstvu kao obliku skrbi o osobama s invaliditetom. Istraživanje je u suradnji s Uredom pravobraniteljice proveo Studijski centar socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. 

Opširnije: Pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici – gdje, s kim i kako?

   

Suzbijanje seksualnog nasilja nad osobama s Down sindromom

mojglasprotivnasiljaŽenska soba-Centar za seksualna prava pod pokroviteljstvom Grada Zagreba provodi projekt pod nazivom: „Unapređivanje kvalitete života osoba s Down sindromom“. U okviru navedenog projekta održan je 13. i 14. studenoga 2015. godine dvodnevni sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici institucija i organizacija civilnog društva na temu suzbijanja seksualnog nasilja nad osobama s Down sindromom. Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Mira Pekeč Knežević je u svom izlaganju 13. studenoga 2015.g. istaknula problem koji se odnosi na nedostatnost i neodređenost podataka kada se govori o nasilju nad osobama s invaliditetom općenito, a pogotovo je teško doći do podataka o seksualnom nasilju nad osobama s Down sindromom.

Opširnije: Suzbijanje seksualnog nasilja nad osobama s Down sindromom

   

Mreža podrške u zajednici osobama s invaliditetom

KostajnicaPravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slonjšak zajedno sa Valentinom Zeljak Božović, predsjednicom Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, otvorila je završnu konferenciju projekta „Društveni centar Kostajnica: Mreža podrške u zajednici osobama s invaliditetom“ koja je održana 13. studenoga 2015.g. u Kući Europe u Zagrebu. U svom obraćanju prisutnima, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, osvrnula se na važnost procesa deinstitucionalizacije,  procesa u kojem osobe koje su dugotrajno smještene u instituciji žive u manjim stambenim jedinicama, uz podršku. Pravobraniteljica je ujedno  naglasila kako je nužno osmišljavati raznovrsne usluge podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, u njihovim domovima, i to u onoj mjeri i na način koji najbolje odgovara osobi s invaliditetom. Podrška treba biti izvaninstitucionalna, treba je usmjeriti na obrazovanje, razvoj vještina i znanja potrebnih za što neovisnije funkcioniranje, na zapošljavanje, te zadovoljavanje socijalnih, kulturnih i drugih potreba. U daljnjem predstavljanju rezultata projekta,  ravnateljica centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica Dijana Vuković navela je podatak da je na području Hrvatske Kostajnice koje obuhvaća 103 naselja  18,1% osoba  s invaliditetom. Ukupno su 94 osobe s intelektualnim teškoćama od kojih su čak 33 osobe smještene u ustanove, dok su samo 4 osobe bile korisnici prava na poludnevni boravak u Centru za rehabilitaciju Komarevo. Ujedno je navela kako su na početku provođenja projekta obavljeni inicijalni razgovori sa 44 obitelji s njihova područja te da samo dvije obitelji nisu pristale da sudjeluju u projektu. Osim usluge poludnevnog boravka koji se provodio u Društvenom centru, a u koji je bilo uključeno 29 osoba s invaliditetom od kojeg broja je njih 20 bilo redovito, 25 obitelji je dobilo podršku mobilnih timova.

Opširnije: Mreža podrške u zajednici osobama s invaliditetom

   

Stranica 1 od 95

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznja