Javni natječaj za prijam u državnu službu

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom raspisala je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto: - SAVJETNIK/CA PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM - zaštita prava osoba s invaliditetom po područjima - 1 izvršitelj/ica

Dana 30. siječnja 2015. Javni natječaj objavljen je u službenom listu „Narodne novine“, u oglasnom dijelu. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb, s naznakom „za Javni natječaj“.

Uvjeti natječaja objavljeni su ovdje.

   

Siromaštvo i ljudska prava

posiKonferencijaHrvatska mreža protiv siromaštva u suradnji sa Predstavništvom Europske komisije u Republici Hrvatskoj organizirala je 27. siječnja 2015. konferenciju pod nazivom „Siromaštvo i ljudska prava s iskustvom života u siromaštvu“. Ciljevi Konferencije su poticanje šire rasprave o dimenzijama siromaštva i socijalne isključenosti s kojima se suočavaju građani RH i EU i ukazivanje na ulogu Hrvatske mreže protiv siromaštva u procesu borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Republika Hrvatska je među najpogođenijim zemljama EU s obzirom na pokazatelje siromaštva i socijalne isključenosti. Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju kako u Hrvatskoj preko 19,5% stanovnika živi u riziku od siromaštva čime se Hrvatska uz Bugarsku, Grčku, Litvu, Rumunjsku i Španjolsku nalaze pri vrhu zemalja Europske unije. Među osobama pogođenim siromaštvom najugroženije su nezaposlene osobe s 43,2 %, ostale neaktivne osobe s 30,8% te umirovljenici sa stopom od 18,4%. Podaci o nezaposlenosti pokazuju kako se ona u RH kreće između 17% i 18 % što je izrazito visok postotak. Osobito su zabrinjavajući podaci o stopama nezaposlenosti mladih kao i o regionalnim nejednakostima. Konferenciji je od strane Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prisustvovala savjetnica Andreja Makar.

   

Pravobraniteljica se sastala s voditeljem i predstavnicima Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu

posiPravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. U razgovoru s voditeljem Pravne klinike prof. dr. sc. Alanom Uzelcem i studentima kliničarima zainteresiranim za područje suzbijanja diskriminacije pravobraniteljica je razgovarala o mogućnostima suradnje između Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Pravne klinike na pružanju pravne pomoći osobama s invaliditetom.

Više o Pravnoj klinici može se naći na njihovoj internetskoj stranici http://klinika.pravo.unizg.hr/

   

Stranica 1 od 134

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr