Okrugli stol Zajednica za sve ili samo za odabrane

Okrugli stol - Zajednica za svePravobraniteljica je sudjelovala na okruglom stolu pod nazivom Zajednica za sve ili samo za odabrane, održanom 16. ožujka 2018. g. u Hrvatskom saboru, u organizaciji Platforme 112, pod pokroviteljstvom Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Na okruglom stolu, nakon uvodnog pozdrava Damjana Janjuševića, predstavnika Platforme 112 i predstavnika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Bojana Glavaševića, direktorica European Network for Independent Living (ENIL), Ines Bulić Cojocariu predstavila je komparativnu analizu korištenje EU fondova za osiguravanje neovisnog življenja. Pravobraniteljica je govorila o trenutnoj situaciji u Republici Hrvatskoj u pogledu implementacije prava na neovisno življenje i uključenost u zajednicu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te prezentirala i glavne nalaze istraživanja prava osoba s invaliditetom smještenih u obiteljskim domovima i udomiteljskim obiteljima. Predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zvjezdana Bogdanović osvrnula se na dosadašnja postignuća u pogledu provedbe procesa deinstitucionalizacije te naznačila glavni smjer i planirane aktivnosti daljnje provedbe ovog procesa.

Opširnije: Okrugli stol Zajednica za sve ili samo za odabrane

   

Pripreme za otvorenje Područnog ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Osijeku

Otvorenje Podrucnog ureda POSI u OsijekuU Zagrebu je 14. ožujka potpisan Ugovor o dodjeli na korištenje prostora za otvorenje Područnog ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Osijeku. Ministarstvo državne imovine dodijelilo je pravobraniteljici na korištenje poslovni prostor u državnom vlasništvu koji se nalazi u Osijeku, u Ulici Hrvatske Republike 5, gdje će biti otvoren prvi Područni ured koji će pokrivati područje Slavonije i Baranje. U ime Ministarstva državne imovine potpisivanju ugovora prisustvovali su voditeljica Službe poslovnih prostora gđa. Mima Kurilić Janušić i viši savjetnik specijalist Vedran Sović, a iz Ureda pravobraniteljice, pravobraniteljica Anka Slonjšak, te zamjenici Mira Pekeč-Knežević i Darijo Jurišić. Otvorenje prvog Područnog ureda planirano je za srpanj ove godine nakon što se dodijeljeni prostor uredi i učini pristupačnim.

   

Stručni skup: Obiteljski sudovi

Strucni skup obiteljski sudovi12. ožujka, u organizaciji Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež u Kući Europe u Zagrebu održana je javna tribina, stručni skup na temu: Obiteljski sudovi. Naime, u prijedlogu Nacionalnih smjernica za prava djece do 2020. godine, navedeno je da treba poduzeti potrebne radnje za osnivanje obiteljskih sudova, odnosno specijalizaciju sudaca za rad na statusnim i obiteljskim predmetima. Smjernice Vijeća Europa 2016.-2020. proklamiraju pravosuđe prilagođeno djeci, obiteljske sudove i stručne osobe koje rade s djecom uz obaveznu edukaciju. Stručni skup je želio dobiti odgovor na pitanje: Gdje smo u Hrvatskoj i želimo li poštovati prava djece?
Stručni skup je moderirala sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, dr. sc. Lana PetöKujundžić, a kao uvodničari su teme izlagali: dr.sc.Irena Majstorović s katedra obiteljskog prava Pravnog fakulteta Zagreb,Tatjana Katkić Stanić iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nela Bodrožić-Selak iz Centra za posebno skrbništvo, Domagoj Kronstein iz Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Novi Zagreb i Marina Parać Garma s Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Opširnije: Stručni skup: Obiteljski sudovi

   

Stručni skup na temu Oslobađanje učenika od pohađanja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture

Strucni skup oslobadanje ucenikaDana 09. ožujka 2018. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, održan je državni stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća tjelesne i zdravstvene kulture Republike Hrvatske i liječnikeškolske medicine - voditelje služba za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo svih županija u Republici Hrvatskoj. Ciljevi skupa bili su iskustva sudionika u radu s učenicima s teškoćama u razvoju;rasprava o problematici tumačenja i postupanja slijedom članka 80. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) u kojemu je propisan postupak oslobađanja učenika te daljnji dogovori o modelima zajedničkog postupanja liječnika školske medicine i učitelja/nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u radu s učenicima s teškoćama u razvoju. Na skupu je sudjelovalo preko sto sudionika, među kojima su bili i profesori na kolegiju Kineziterapija i Kineziološka metodika s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza, predsjednica Udruge kineziologa Grada Zagreba i Zagrebačke županije i viši savjetnici za stručne službe i razrednu nastavu Agencije za odgoj i obrazovanje.

Opširnije: Stručni skup na temu Oslobađanje učenika od pohađanja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture

   

Održan sastanak o pristupačnosti pravosudnih tijela

Sastanaka s Min. pravosuđa ožujakU Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 9. ožujka održan je sastanak na temupristupačnosti pravosudnih tijela osobama s invaliditetom. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva pravosuđa, Uprave za strateški razvoj, informatizaciju i kapitalna ulaganja u pravosuđu, pomoćnica ministra Lana Letilović i načelnik Sektora Danijel Žutić, predsjednica Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara (HUPT-a) Mandica Knežević, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom (SOIH-a) Marica Mirić te iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom pravobraniteljica Anka Slonjšak, zamjenik Darijo Jurišić i savjetnik Marko Gotovac.Na sastanku je analizirana postojeća situacija pristupačnosti sudskih i drugih pravosudnih tijela s posebnim osvrtom na pojedina tijela zbog kojih je Ured postupao tijekom 2017. i 2018. godine. Sudionici sastanka upoznati su s pravomoćnom sudskom presudom donesenoj2017. godine u antidiskriminacijskoj parnici zbog nepristupačnosti Upravnog suda u Rijeci. Predstavnici Ministarstva pravosuđa izvijestili su o planu, načinu i mogućnostima osiguravanja pristupačnosti kod nepristupačnih građevina u kojima sjedišta imaju pravosudna tijela. Tijekom sastanka zaključeno je kako je potrebno zajednički inicirati predviđanje mogućnosti financiranja aktivnosti osiguravanja i poboljšavanja pristupačnosti pravosudnih tijela iz fondova Europske unije, uspostaviti aktivniju suradnju s Ministarstvom kulture zbog činjenice kako je veliki broj objekata u kojima su smještena pravosudna tijela kategoriziran kao kulturna dobra, te kako je potrebno pronaći odgovarajuća rješenja kako bi se pristupačnost osiguravala na odgovarajući način, posebice s obzirom na konvencijska načela (UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom) „univerzalnog dizajna“ i „razumne prilagodbe“.

   

Stranica 1 od 152

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

progovorile-smo-o-tome

SOS telefon za žrtve nasilja
01 4813 999
Radno vrijeme:
srijedom od 16:00 – 18:00

ne mrznja

Aktivnosti POSI

Preporuke i prijedlozi izmjena propisa 

Preporuke i upozorenja

POSI u medijima

Stručni savjet pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Izabrani članovi 2. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice 

 

Hrvatska se treba usmjeriti na novi kurikulum obrazovanja, kako bi SVA djeca u Hrvatskoj  dobila kvalitetnije obrazovanje. Argumentacija državnog tajnika gospodina Glunčića za loše postignuće naših učenika na PISA-inim testovima, osim što je uvredljivo, zabrinjava upravo zato što se relativizira odgovornost sad već zastarjelog sustava koji vapi za reformom, o čemu su i struka i građani ove zemlje nepodijeljenog stava. Takvom se izjavom odgovornost za neuspjeh sustava prebacuje na djecu, koja su u stvari njegove žrtve.

Učenici s teškoćama u razvoju trebaju biti dio općeg obrazovnog sustava koji će i njima i svoj drugoj djeci omogućiti kvalitetnije učenje i bolje ishode učenja. Stav koji je iskazan u izjavi g. Glunčića,  dovodi u pitanje njegovu usmjerenost na promjene, čime se svakako dovodi u pitanje i opravdanost njegove pozicije.