Održan sastanak s udrugom Alternator

kultura-imgDana 24. kolovoza 2017. pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je održala sastanak s Tatjanom Aćimović, predsjednicom udruge Alternator - udruge za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti koja je ujedno i umjetnička direktorica Festivala prava djece te Katarinom Ivče Farnell, izvršnom direktoricom i voditeljicom programskih aktivnosti udruge Alternator. Udruga Alternator iCentar za audiodeskripcije i osiguranje dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom, u suradnji sa Savezom gradova, u rujnu 2017. pripremaju prvi dio PR kampanje UKLJUČI ME KULTURNO 2017.-2022., kampanje čiji je cilj podizanje razine svijesti građana RH o velikoj količini kulturnih i obrazovnih sadržaja koji su nedostupni djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Kako je cilj kampanje u prvoj godini podizati razinu svijesti javnosti te ukazivati na nedostupnost kulturnim sadržajima osobama s invaliditetom, a kroz naredne godine tematski obraditi jedno područje/jedna godina, pravobraniteljica je predstavila rad i dosadašnje iskustvo u području kulture te je zainteresirana za uključivanje u navedenu kampanju sukladno ovlastima.

   

Održan sastanak s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Sastanak s ravnateljicom zzzndNa inicijativu Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je 21. kolovoza sastanak s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prim. dr. sc. Marijom Zavalić, dr. med. spec. med. rada. Cilj ovog inicijalnog sastanka je bio ukazati na probleme s kojima se često susreću osobe s invaliditetom kada bivaju upućene na pregled specijalisti medicine rada radi ocjene zdravstvene sposobnosti budući da se prema sadašnjim propisima ne primjenjuje individualiziran pristup koji bi uzeo u obzir stvarne mogućnosti osobe s invaliditetom na konkretnom radnom mjestu uz mogućnost razumne prilagodbe, već samo zdravstveno stanje osobe. Ravnateljica Zavoda također je istaknula probleme s kojima se susreću specijalisti medicine rada i istaknula potrebu donošenja novih propisa kojima bi se stavio naglasak na individualizirani pristup stoga je dogovoren nastavak zajedničke suradnje. Iz Ureda pravobraniteljice na sastanku su prisustvovali pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, zamjenica Mira Pekeč-Knežević te savjetnici Fabijan Kraljević, Marko Gotovac i Natalija Krajnović.

   

Održan sastanak s Ministarstvom zdravstva i HZZO-om – tema: liječenje dekubitalnih rana

dekubitus sastanakNa inicijativu Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara održan je sastanak 4. kolovoza sa zamjenikom ministra zdravstva g. Plazonićem i suradnicom te predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Prijedlog o održavanju zajedničkog sastanka rezultat je ozbiljnosti pritužbi koje je Pravobraniteljica primila od osoba koje ne ostvaruju mogućnost saniranja dekubitalnih rana u potpunosti, već ih se otpušta s liječenja bez obzira na posljedice koje iste mogu uzročiti pa i po pitanju života. S obzirom na općenita saznanja kojima Pravobraniteljica raspolaže, problem liječenja dekubitalnih rana posebno je otežan u ruralnim područjima. Također je problem nedostatka specijaliziranih liječnika u pojedinim krajevima RH, opremljenosti zdravstvenih ustanova potrebnim antidekubitalnim pomagalima i dugotrajnijem zadržavanju radi njege nakon kirurškog zahvata, te svega što je potrebno da osobe sa spinalnim ozljedama kao i osobe koje su dugotrajno u ležećem položaju mogu nesmetano uživati sva prava pa tako i pravo na zdravlje. Nakon diskusije, zaključak sastanka je da je nužna kontinuirana edukacija zdravstvenih djelatnika na svim razinama, bolja opremljenost zdravstvenih ustanova antidekubitalnim programom, protokol o postupanju kod preveniranja i liječenja dekubitalnih rana te osiguravanje centara za osobe kojima je potrebno dugotrajnije liječenje u kontroliranim uvjetima.

   

Povodom simpozija „Danas za sutra – kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu“ održan sastanak s tri ministra

HURIDUred Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ured pravobraniteljice za djecu, Ured UNICEF-a u Hrvatskoj i Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) organiziraju 12. i 13. prosinca 2017. godine u Zagrebu nacionalni simpozij „Danas za sutra – kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu“. Cilj simpozija je stvaranje zajedničke vizije međusektorskog sustava podrške ranom razvoju djece u našoj zemlji s fokusom na najranjiviji dio populacije – djecu rane dobi s biološkim ili socijalnim rizikom za uredan razvojni ishod. Tim povodom dana 1. kolovoza održan je sastanak s ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak, ministricom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nadom Murganić, te ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem.
Na sastanku su Anka Slonjšak, pravobraniteljica, Valentina Otmačić, predstojnica UNICEF-a, prof. Marta Ljubešić, predsjednica HURID-a te Ivona Salaj, savjetnica pravobraniteljice za djecu informirale ministre o najavljenom simpoziju, predstavile izazove, ciljeve i očekivanja od donosioca odluka najviše razine s posebnim naglaskom na osnivanje Vladine međusektorske stručne skupine koja bi koordinirala mjerama i aktivnostima zacrtanim u nacionalnim strategijama i međunarodnim dokumentima. Također, u lipnju 2017. održan je prvi pripremni sastanak s predstavnicima stručnih društava.

Opširnije: Povodom simpozija „Danas za sutra – kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu“ održan sastanak s tri ministra

   

Seminar SOIH mreže žena s invaliditetom

Rovinj ZSIOd 24. do 31. srpnja 2017. održava se u Rovinju seminar za žene s invaliditetom, članice SOIH mreže. Na seminaru sudjeluje više od 20 žena članica udruga, iz cijele Hrvatske. Tijekom sedam dana provodi se niz aktivnosti – operativni godišnji plan, analiza uključenosti žena s invaliditetom u Nacionalnu strategiju za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2017. – 2020., zatim Drugog manifesta žena s invaliditetom EDF-a te niza drugih aktivnosti u svrhu jačanja položaja žena s invaliditetom u Hrvatskoj. Na seminaru je gostovala 26. srpnja Ljubica Lukačić, saborska zastupnica koja je održala izlaganje na temu izrade, dopune i donošenja propisa vezanih uz osobe s invaliditetom te je aktivno doprinijela u raspravi o nacrtu upitnika o istraživanju položaja žena s invaliditetom.
Od 24. do 27. srpnja na seminaru je aktivno sudjelovala u svim raspravama Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom te je održala izlaganje i radionicu na temu suzbijanja diskriminacije po osnovi invaliditet.

Opširnije: Seminar SOIH mreže žena s invaliditetom

   

Stranica 7 od 139

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

progovorile-smo-o-tome

SOS telefon za žrtve nasilja
01 4813 999
Radno vrijeme:
srijedom od 16:00 – 18:00

ne mrznja

Aktivnosti POSI

Preporuke i prijedlozi izmjena propisa NOVO!

Preporuke i upozorenja

POSI u medijima

Osnovan Stručni savjet pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

 

Hrvatska se treba usmjeriti na novi kurikulum obrazovanja, kako bi SVA djeca u Hrvatskoj  dobila kvalitetnije obrazovanje. Argumentacija državnog tajnika gospodina Glunčića za loše postignuće naših učenika na PISA-inim testovima, osim što je uvredljivo, zabrinjava upravo zato što se relativizira odgovornost sad već zastarjelog sustava koji vapi za reformom, o čemu su i struka i građani ove zemlje nepodijeljenog stava. Takvom se izjavom odgovornost za neuspjeh sustava prebacuje na djecu, koja su u stvari njegove žrtve.

Učenici s teškoćama u razvoju trebaju biti dio općeg obrazovnog sustava koji će i njima i svoj drugoj djeci omogućiti kvalitetnije učenje i bolje ishode učenja. Stav koji je iskazan u izjavi g. Glunčića,  dovodi u pitanje njegovu usmjerenost na promjene, čime se svakako dovodi u pitanje i opravdanost njegove pozicije.