Brošura „Povjerenje i sigurnost“

U PU istarskoj predstavljena je brošura osobe s invaliditetom i policije „Povjerenje i sigurnost“.
Na konferenciji sudjelovali su načelnik PU istarske g. Dragutin Cestar, predsjednik Istarskog foruma udruga s invaliditetom i društva distrofičara Istre g. Davor Komar, povjerenica za osobe s invaliditetom predsjednika Republike Hrvatske, gđa Vesna Škulić, zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom g. Boris Jakov Geričić i pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije gđa. Davorka Maras-Tkačuk.
Više o brošuri pogledajte ovdje.
Načelnik PU istarske je naveo kako Obzirom na specifične potrebe osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, a uvažavajući određene poteškoće na koje nailaze u komunikaciji s okolinom, pa i u kontaktu sa policijskim službenicima, PU istarska je inicirala zajedničke aktivnosti sa Društvom distrofičara Istre, Istarskim forumom udruga osoba s invaliditetom i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Riječ je provedenim edukacijama različitih rodova policije kojima je bio cilj upoznati policijske službenike s teškoćama, s kojima se susreće svaka od skupina osoba s invaliditetom te senzibiliziranje na njihove specifične potrebe, kako bi im se na adekvatan način pomoglo u ostvarivanju prava, u slučajevima kada su žrtve nekog oblika protupravnog ponašanja i imaju potrebe za policijskim postupanjem. Također, podsjetio je da je nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima predviđena mogućnost traženja pomoći prilikom postupanja sa osobama s invaliditetom, a da će se takvo postupanje prilagoditi uzimajući u obzir specifičnost svakog pojedinog oštećenja (tjelesno, senzoričko, intelektualno i mentalno). U izmjeni navedenog Zakona su uvaženi svi prijedlozi Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Kako bi bili što učinkovitiji u primjeni Zakona i postupanju, zajedničkom suradnjom navedenih sudionika izdana je brošura.
Brošura je namijenjena svim policijskim službenicima, a izrađena u džepnom formatu kako bi je svaki policijski službenik u svakom trenutku imao kod sebe i u slučaju potrebe mogao koristiti.

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja