Održan sastanak s Ministarstvom zdravstva i HZZO-om – tema: liječenje dekubitalnih rana

dekubitus sastanakNa inicijativu Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara održan je sastanak 4. kolovoza sa zamjenikom ministra zdravstva g. Plazonićem i suradnicom te predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Prijedlog o održavanju zajedničkog sastanka rezultat je ozbiljnosti pritužbi koje je Pravobraniteljica primila od osoba koje ne ostvaruju mogućnost saniranja dekubitalnih rana u potpunosti, već ih se otpušta s liječenja bez obzira na posljedice koje iste mogu uzročiti pa i po pitanju života. S obzirom na općenita saznanja kojima Pravobraniteljica raspolaže, problem liječenja dekubitalnih rana posebno je otežan u ruralnim područjima. Također je problem nedostatka specijaliziranih liječnika u pojedinim krajevima RH, opremljenosti zdravstvenih ustanova potrebnim antidekubitalnim pomagalima i dugotrajnijem zadržavanju radi njege nakon kirurškog zahvata, te svega što je potrebno da osobe sa spinalnim ozljedama kao i osobe koje su dugotrajno u ležećem položaju mogu nesmetano uživati sva prava pa tako i pravo na zdravlje. Nakon diskusije, zaključak sastanka je da je nužna kontinuirana edukacija zdravstvenih djelatnika na svim razinama, bolja opremljenost zdravstvenih ustanova antidekubitalnim programom, protokol o postupanju kod preveniranja i liječenja dekubitalnih rana te osiguravanje centara za osobe kojima je potrebno dugotrajnije liječenje u kontroliranim uvjetima.

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja