Održan sastanak s Ministarstvom zdravstva i HZZO-om – tema: liječenje dekubitalnih rana

dekubitus sastanakNa inicijativu Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara održan je sastanak 4. kolovoza sa zamjenikom ministra zdravstva g. Plazonićem i suradnicom te predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Prijedlog o održavanju zajedničkog sastanka rezultat je ozbiljnosti pritužbi koje je Pravobraniteljica primila od osoba koje ne ostvaruju mogućnost saniranja dekubitalnih rana u potpunosti, već ih se otpušta s liječenja bez obzira na posljedice koje iste mogu uzročiti pa i po pitanju života. S obzirom na općenita saznanja kojima Pravobraniteljica raspolaže, problem liječenja dekubitalnih rana posebno je otežan u ruralnim područjima. Također je problem nedostatka specijaliziranih liječnika u pojedinim krajevima RH, opremljenosti zdravstvenih ustanova potrebnim antidekubitalnim pomagalima i dugotrajnijem  zadržavanju radi njege nakon kirurškog zahvata, te svega što je potrebno da osobe sa spinalnim ozljedama kao i osobe koje su dugotrajno u ležećem položaju mogu nesmetano uživati sva prava pa tako i pravo na zdravlje. Nakon diskusije, zaključak sastanka je da je nužna kontinuirana edukacija zdravstvenih djelatnika na svim razinama, bolja opremljenost zdravstvenih ustanova antidekubitalnim programom, protokol o postupanju kod preveniranja i liječenja dekubitalnih rana te osiguravanje centara za osobe kojima je potrebno dugotrajnije liječenje u kontroliranim uvjetima.

   

Povodom simpozija „Danas za sutra – kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu“ održan sastanak s tri ministra

HURIDUred Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ured pravobraniteljice za djecu, Ured UNICEF-a u Hrvatskoj i Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) organiziraju 12. i 13. prosinca 2017. godine u Zagrebu nacionalni simpozij „Danas za sutra – kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu“. Cilj simpozija je stvaranje zajedničke vizije međusektorskog sustava podrške ranom razvoju djece u našoj zemlji s fokusom na najranjiviji dio populacije – djecu rane dobi s biološkim ili socijalnim rizikom za uredan razvojni ishod. Tim povodom dana 1. kolovoza održan je sastanak s ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak, ministricom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nadom Murganić, te ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem.
Na sastanku su Anka Slonjšak, pravobraniteljica, Valentina Otmačić, predstojnica UNICEF-a, prof. Marta Ljubešić, predsjednica HURID-a te Ivona Salaj, savjetnica pravobraniteljice za djecu informirale ministre o najavljenom simpoziju, predstavile izazove, ciljeve i očekivanja od donosioca odluka najviše razine s posebnim naglaskom na osnivanje Vladine međusektorske stručne skupine koja bi koordinirala mjerama i aktivnostima zacrtanim u nacionalnim strategijama i međunarodnim dokumentima. Također, u lipnju 2017. održan je prvi pripremni sastanak s predstavnicima stručnih društava.

Opširnije: Povodom simpozija „Danas za sutra – kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu“ održan sastanak s tri ministra

   

Seminar SOIH mreže žena s invaliditetom

Rovinj ZSIOd 24. do 31. srpnja 2017. održava se u Rovinju seminar za žene s invaliditetom, članice SOIH mreže. Na seminaru sudjeluje više od 20 žena članica udruga, iz cijele Hrvatske. Tijekom sedam dana provodi se niz aktivnosti – operativni godišnji plan, analiza uključenosti žena s invaliditetom u Nacionalnu strategiju za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2017. – 2020., zatim Drugog manifesta žena s invaliditetom EDF-a te niza drugih aktivnosti u svrhu jačanja položaja žena s invaliditetom u Hrvatskoj. Na seminaru je gostovala 26. srpnja Ljubica Lukačić, saborska zastupnica koja je održala izlaganje na temu izrade, dopune i donošenja propisa vezanih uz osobe s invaliditetom te je aktivno doprinijela u raspravi o nacrtu upitnika o istraživanju položaja žena s invaliditetom.
Od 24. do 27. srpnja na seminaru je aktivno sudjelovala u svim raspravama Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom te je održala izlaganje i radionicu na temu suzbijanja diskriminacije po osnovi invaliditet.

Opširnije: Seminar SOIH mreže žena s invaliditetom

   

Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge

MDOMSP 17.7.- dodjela ugovora udrugama 17. srpnja 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organiziralo je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine trogodišnjih programa "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge".
Potpisan je 161 ugovor s organizacijama civilnog društva od kojih značajan broj vode i članovi su osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju. U tu svrhu osigurana su sredstva u iznosu od oko 33,5 milijuna kuna.
Na dodjeli ugovora uvodno se obratila i Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.

Opširnije: Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge

   

Projekt „Podrška ravnopravnosti spolova“

twinningUred za ravnopravnost spolova Vlade RH je u suradnji s twinning partnerom Institutom za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske u svibnju 2016.g.počeo provedbu Twinning projekta pod nazivom „Podrška ravnopravnosti spolova“. Svečano zatvaranje projekta održano je u srijedu, 12.srpnja 2017.g.kojom prigodom su prikazani rezultati projekta i postignuća u promicanju ravnopravnosti spolova, i to:provedene javne kampanje (emitiranje radio spota, postavljanje plakata u sredstvima javnog prijevoza, provedba uličnih akcija), aktivnosti vezane za povećanje rodne osviještenosti u javnoj upravi, aktivnosti vezane za suradnju nacionalnih institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova te njihova suradnja sa drugim dionicima i povećanje profesionalnih sposobnosti, znanja i vještina sudstva u području ravnopravnosti spolova. Projekt je trajao ukupno 18 mjeseci od čega je faza provedbe projekta trajala ukupno 15 mjeseci. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Prijelaznog instrumenta za Hrvatsku. Na događanju je nazočila Andreja Makar, savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
(više: https://ravnopravnost.gov.hr/twinning-projekt-podrska-ravnopravnosti-spolova/2878)

   

Stranica 1 od 132

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznjaObavijesti

Preporuke i prijedlozi izmjena propisa NOVO!

POSI u medijima

 

Hrvatska se treba usmjeriti na novi kurikulum obrazovanja, kako bi SVA djeca u Hrvatskoj  dobila kvalitetnije obrazovanje. Argumentacija državnog tajnika gospodina Glunčića za loše postignuće naših učenika na PISA-inim testovima, osim što je uvredljivo, zabrinjava upravo zato što se relativizira odgovornost sad već zastarjelog sustava koji vapi za reformom, o čemu su i struka i građani ove zemlje nepodijeljenog stava. Takvom se izjavom odgovornost za neuspjeh sustava prebacuje na djecu, koja su u stvari njegove žrtve.

Učenici s teškoćama u razvoju trebaju biti dio općeg obrazovnog sustava koji će i njima i svoj drugoj djeci omogućiti kvalitetnije učenje i bolje ishode učenja. Stav koji je iskazan u izjavi g. Glunčića,  dovodi u pitanje njegovu usmjerenost na promjene, čime se svakako dovodi u pitanje i opravdanost njegove pozicije.