Okrugli stol „Inkluzivno obrazovanje - škola za sve“

Dodir Okrugli stol24. listopada u Zagrebu je održan, u organizaciji Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba DODIR, Okrugli stol pod nazivom „Inkluzivno obrazovanje za sve“. Organizatori su ovim skupom željeli pridonijeti osiguravanju izjednačavanju mogućnosti i pristup kvalitetnijim obrazovanjem za gluhoslijepu, gluhu i nagluhu djecu, kao i otvoriti javnu raspravu o tim temama. Sudionici okruglog stola bili su Sanja Tarczay i Ana Jakopović (Savez Dodir), Mark Wheatley (Europen Union of the Deaf), Vladimira Velički (Učiteljski fakultet), Lidija Kralj (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)  i Igor Kusin (Filozofski fakultet). Tijekom svojih izlaganja sudionici su istaknuli kako je hrvatski znakovni jezik zapravo strani jezik kojeg treba učiti i naučiti. Istaknuto je kako gluhe osobe možemo smatrati manjinom, jer imaju svoju kulturu i jezik, koja se često ne prenosi s roditelja na djecu, jer najčešće čujući roditelji imaju gluhu djecu. Više puta je naglašena važnost prevoditelja, da dijete prati tijekom cijelog života, tijekom trajanja cjelokupnog školovanja i u školi i izvan škole, te da ti prevoditelji moraju biti profesionalci stručno osposobljeni za prevođenje. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, okruglom stolu je prisustvovao Darijo Jurišić, zamjenik pravobraniteljice.

   

Izazov invaliditeta u obitelji

udruga ZAMISLI23. listopada 2017. u Zagrebu, održan je okrugli stol u sklopu projekta „Izazov invaliditeta u obitelji“. Udruga Zamisli provodi navedeni projekt uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u partnerstvu s Udrugom PUŽ. Projekt je usmjeren na podršku i osnaživanje roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te roditelja s invaliditetom. Istodobno, projekt želi osvijestiti širu društvenu zajednicu kao i same stručnjake na važnost pružanja podrške i osnaživanje roditelja djece s teškoćama u razvoju i roditelja s invaliditetom kao izrazito ranjivih obiteljskih skupina. Uz same roditelje i osobe s invaliditetom te predstavnike institucija i ustanova, kao gost komentator sudjelovala je zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč Knežević koja se osvrnula na sadašnje stanje i ukazala na nužne aktivnosti u svrhu unaprjeđenja davanja podrške i osnaživanja obitelji i osoba s invaliditetom.

   

Radionica o konstruktivnom dijalogu s UN Odborom za prava osoba s invaliditetom

EDFU organizaciji Regionalnog ureda za ljudska prava UN za Europu (OHCHR), Europskog foruma za osobe s invaliditetom (EDF) i Europske mreže tijela za ravnopravnost (EQUINET), u Bruxellesu je 17. i 18. listopada održana zajednička radionica o pripremama i jačanju angažmana u aktivnostima prema UN Odboru za prava osoba s invaliditetom.
Radionica je organizirana slijedom mandata OHCHR-a za promicanje međunarodnih mehanizama o ljudskim pravima i osnaživanju nositelja prava. Sudionici su bili predstavnici civilnog društva iz brojnih europskih zemalja (Austrije, Francuske, Belgije, Norveške, Poljske, Bugarske, Malte, Hrvatske, Madžarske, Slovenije, Španjolske i Grčke). Zajednicu saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) u Bruxellesu je predstavljala gospođa Marica Mirić.
Iz ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom na radionici je izlagao temu o hrvatskim iskustvima u izradi alternativnog izvješća, Darijo Jurišić, zamjenik pravobraniteljice.
Odbor je tijelo osnovano od strane država potpisnica UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koje prati provedbu Konvencije u državama potpisnicama. Navedeni Odbor razmatra izvješća, provodi konstruktivni dijalog s državama potpisnicama te donosi zaključke i preporuke. Odbor donosi i opće komentare kojima se tumače određene odredbe Konvencije, a može zaprimati i pritužbe od pojedinaca ili grupa na postupanja države ukoliko je ona ratificirala Fakultativni protokol uz Konvenciju.

   

Reakcija na izjavu gradonačelnika grada Vukovara

Oštro osuđujem izjavu gradonačelnika Vukovara kao diskriminatornu ocjenu utemeljenu na predrasudama prema osobama s invaliditetom. Već duži niz godina upozoravam na to da je podrška uključivanju osoba s invaliditetom i stvaranju jednakih mogućnosti u hrvatskom društvu samo deklarativna. Ova izjava nažalost pokazuje pravo stanje razine svijesti izvan protokolarnih i prigodnih govora. Umjesto da sve razine vlasti počevši od one lokalne ispunjavaju svoje obaveze prema ovoj grupi građana i uklanjaju prepreke jednakim mogućnostima stvarajući preduvjete za njihovo inkluzivno obrazovanje, rehabilitaciju, zapošljavanje, stanovanje i život u zajednici uz osiguranu podršku, ova izjava pokazuje ono što osobe s invaliditetom osjećaju na svakom koraku: da se na njih gleda kao na teret društva i na one koji žive na račun drugih. Gradonačelnik zaboravlja da je društvo ono koje stvara invaliditet svojim nečinjenjem.

   

XXII. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem

soihvZajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH i ove godine je organizirala "XXII. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem", na temu Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom - obrazovanje, zapošljavanje i položaj osoba s teškim invaliditetom“. Simpozij se održava 16. i 17. listopada 2017. u Zagrebu.
Cilj skupa bio je prikaz i razmjena iskustva te prakse na nacionalnoj razini u procesu obrazovanja i zapošljavanja kao i položaj osoba s invaliditetom u RH.

Opširnije: XXII. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem

   

Stranica 9 od 147

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

progovorile-smo-o-tome

SOS telefon za žrtve nasilja
01 4813 999
Radno vrijeme:
srijedom od 16:00 – 18:00

ne mrznja

Aktivnosti POSI

Preporuke i prijedlozi izmjena propisa 

Preporuke i upozorenja

POSI u medijima

Stručni savjet pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Izabrani članovi 2. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice 

 

Hrvatska se treba usmjeriti na novi kurikulum obrazovanja, kako bi SVA djeca u Hrvatskoj  dobila kvalitetnije obrazovanje. Argumentacija državnog tajnika gospodina Glunčića za loše postignuće naših učenika na PISA-inim testovima, osim što je uvredljivo, zabrinjava upravo zato što se relativizira odgovornost sad već zastarjelog sustava koji vapi za reformom, o čemu su i struka i građani ove zemlje nepodijeljenog stava. Takvom se izjavom odgovornost za neuspjeh sustava prebacuje na djecu, koja su u stvari njegove žrtve.

Učenici s teškoćama u razvoju trebaju biti dio općeg obrazovnog sustava koji će i njima i svoj drugoj djeci omogućiti kvalitetnije učenje i bolje ishode učenja. Stav koji je iskazan u izjavi g. Glunčića,  dovodi u pitanje njegovu usmjerenost na promjene, čime se svakako dovodi u pitanje i opravdanost njegove pozicije.