Preporuke i prijedlozi izmjena propisa

Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, veljača 2018.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, siječanj 2018.

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, studeni 2017.

Prijedlog izmjene Zakona o visokom obrazovanju, studeni 2017.

Plan prijedloga izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, studeni 2017

Podrška udruzi Sjena u izmjeni Zakona o soc. skrbi.

Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o soc. skrbi, listopad 2017.

Izmjena Zakona o soc. skrbi, kolovoz 2017.

Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kolovoz 2017.

Zakon o obveznim odnosima, srpanj 2017.

Pravilnik o standardima za pružanje socijalnih usluga, srpanj 2017.

Nacrt prijedloga Zakona o hrv. braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, srpanj 2017.

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, lipanj 2017.

Nacrt programskih obveza HRT za razdoblje 2018.-2020

Nac.program razvoja palijativne skrbi u RH, lipanj 2017

Prijedlog Zakon o pravobranitelju za djecu, lipanj 2017

Nacrt prijedloga Zakona o OPG-u, lipanj 2017

Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017/2018

Uredba o raspisivanju javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, svibanj 2017.

Prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o prof. rehabilitaciji i zapošljavanju osi, svibanj 2017.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama prijedlog br. 2 travanj, 2017

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, ožujak 2017.

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava put. u željezničkom prijevozu, ožujak.2017

Konačni prijedlog Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, ožujak 2017.

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila, prosinac 2016. i siječanj 2017.

Prioritetni prijedlozi u području socijalne politike, siječanj 2017.

Jedinstveno tijelo vještačenja, siječanj 2017.

Zakon o prof. reh. i zap. OSI, siječanj 2017.

Zakon o socijalnoj skrbi, siječanj 2017.

Zakon o gradnji, siječanj 2017.

Zakon o cestama, studeni 2016.

Prioritetni prijedlozi izmjena i dopuna propisa i preporuka upućeni Vladi RH, siječanj 2017.

Zakon o sigurnosti prometa na castama i Pravilnik o znaku pristupačnosti, prosinac 2016.

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja